City-norge.no

Typer informasjon

Typer informasjon

Typer informasjon

Det finnes en myriade ulike typer informasjon, og det finnes ulike måter å kategorisere dem på, ut fra hvor informasjonen kommer fra, og hvordan den er bygget opp. I hverdagslige situasjoner tenker vi mer på hvor informasjonen kommer fra når vi kategoriserer den.

Vitenskapelig informasjon kommer fra årevis med forskning, som ofte bygger på tidligere gjennomført forskning. Hvor troverdig den vitenskapelige informasjonen er, er avhengig av hvilken vitenskapelig institusjon den kommer fra, og hvordan forskningen er designet. Det er ikke nok å bedrive forskning for at informasjonen skal være korrekt og troverdig. Forskningen må være gjort på riktig måte, og den må være mulig å repetere dersom samme forsøk eller eksperiment blir satt opp igjen på akkurat samme måte. Vitenskapelig informasjon er en god kilde når man benytter forskningsresultater fra store og respekterte aktører.

Det motsatte av vitenskapelig informasjon er såkalte anekdoter. En anekdote er ikke basert på bevis eller nødvendigvis mulig å repetere, men er heller bygget på personlige erfaringer. Rykter, personlige erfaringer og lignende klassifiseres som anekdoter. Dette betyr ikke at det aldri finnes verdi i anekdoter. For mange kan det være stor hjelp i å finne informasjon fra venner og familie, selv om denne informasjonen ikke er bygget på noe annet enn personlige erfaringer. For eksempel når man leter etter hyggelig ny café, så fungerer det jo veldig bra å spørre en venn med lik smak om en anbefaling. Informasjon man finner på blogger vil også som regel regnes som anekdoter. Denne informasjonen kan absolutt være hjelpsom, men man bør ta den med en klype salt og kanskje prøve å undersøke litt nærmere om det man har funnet ut har godt med vekt bak seg.

Det lønner seg alltid å “shoppe rundt” når det kommer til informasjon. Jo flere kilder du benytter, jo større sjanse har du til å få et nyansert og godt bilde av det du ønsker å undersøke. Så lenge du klarer å være objektiv, kritisk til kildene dine og ikke bli blendet av fantastiske historier, så er du godt på vei til å bli en informasjonsvirtuos.

interface-pro