City-norge.no

Hvordan finne god, korrekt informasjon

Hvordan finne god, korrekt informasjon

Hvordan finne god, korrekt informasjon

Internett er et virtuelt mylder av informasjon, og det kan være vanskelig å skille mellom korrekt, troverdig informasjon og informasjon man ikke kan stole på. Dette er grunnen til at det er viktig å bedrive kildekritikk. Kildekritikk går ut på å være kritisk til og granske kildene man ønsker å benytte, og rett og slett ikke tro på alt man leser.

Det er lett å la seg “forføre” av tilbud, utsagn og informasjon som høres veldig lovende ut, men dersom man ikke har bedømt kilden sin riktig kan man fort ende opp med å bli lurt på ulike måter.

Diagrams projecting from tablet

Diagrams projecting from tablet

Når man leter etter informasjon er det alltid en god idé å gå for kilder som har høy troverdighet og som baserer informasjonen de gir på vitenskapelige og historiske fakta. Dersom du står med valget mellom å tro på kostholdtips basert på forskningsresultater og utsagn fra en kjendis for eksempel, så gjør du lurt i å gå for informasjonen som har kommet frem gjennom grundig forskning.

Det finnes mange nettsider å velge mellom når det kommer til god informasjon, og ofte vil de variere ut i fra hva det er du ønsker å finne ut av. Det kan ofte være en god idé å starte med Wikipedia. Wikipedia har tidligere fått kritikk for at noe av informasjonen ikke har kildehenvisninger, og at det finnes feil i en del av artiklene, men dette har blitt mye bedre de siste årene, og det er et svært godt utgangspunkt når du ønsker å finne ny informasjon. I tillegg vil en Wikipedia-side linke videre til andre lignende tema, og vil også gi deg referanselinker for videre granskning.

Det er også viktig at du bruker de riktige nøkkelordene når du søker etter ny informasjon. Pass på at du er så spesifikk som mulig, og bruk godt språk i stedet for slang og trivialnavn. Se etter sider som er drevet av utdanningsinstitusjoner, troverdige nyhetsbyråer og sider som er statlig drevet. Ofte vil du finne den mest oppdaterte og mest korrekte informasjonen hos denne typen aktører.

 

interface-pro