City-norge.no

Riktig informasjon om brystkreft

Riktig informasjon om brystkreft

Riktig informasjon om brystkreft

I Norge i dag er det i følge SSB mellom 1-3% av kvinner i alderen 20-59 år som får kreft. Det er viktig å forstå at dette er et ganske stort tall, selv om prosenten er lav.

Ser vi på befolkningen, så utgjør 3 prosent av den angitte aldersgruppen (ca. totalt 1 million kvinner) om lag 30000 personer. Det er altså snakk om en mellomstor by i Norge i dag. Selv om mange synes dette ikke er et stort tall, så kan man forsøke å telle dem.

Kreft er en tragedie

Det ligger mange skjebner bak kreft, en av de mest dødelige sykdommene vi har i verden i dag. Men det er også den sykdommen det gjøres mest forskning på og bevilges mest penger til å finne en kur mot. Derfor er det ikke så mange i denne aldersgruppen som dør av kreft. Det er godt å vite, samtidig som norske forskere er blant de mest kunnskapsrike i verden. Det gir håp om en fremtidig kur. Men hva skal man gjøre i mellomtiden?

Implantater for rammede

Ved å besøke https://motiva.health/no/ kan man få mye hjelp. Dersom man må fjerne et bryst så kan man fort føle seg utilpass og bli deprimert. Men nettsiden https://motiva.health/no/ tar alle sine kunder på alvor. Men utsøkt kundebehandling og informative retningslinjer, så kan man føle seg trygg fra første stund.

Derfor er det nyttig å vite at https://motiva.health/no/ ikke vil anbefale implantater til folk med sykdom. Dessuten forklarer de hvorfor det kan være vanskeligere å oppdage kreft dersom man velger slike puter. Det er noe man som person må tenke over før man tar steget til brystforstørrelse eller forminskning.

Mindre farlig i dag

Forskning på implantater har vist sektoren at nye materialer og bedre kirurgi fungerer optimalt for de fleste. Det kan gi kvinner i alle aldre en ny vår. Dette er viktig for å trives i egen kropp.

interface-pro