City-norge.no

Vær forsiktig på nettet

Vær forsiktig på nettet

Vær forsiktig på nettet

Det er ingen nyhet at internett er en kilde til en uendelig mengde informasjon, hvilket både er positivt og negativt. Det er dessverre mange som utnytter internettets  endeløse muligheter, som blant annet opererer med falsk identitet for å utnytte andre internettbrukere. Når vi surfer på internett er det derfor særlig viktig å bruke nettvett. Er man uforsiktig, kan man ende med å bli utsatt for svindel, ved at man gir vekk personlig informasjon til uønskede personer, hvor vedkommende kan bruke denne informasjon imot en.

 

Vi har alle ulike objekter som har en spesiell affeksjonsverdi for oss, eller dokumenter som er ekstraordinært signifikante, enten det være seg på hjemmekontoret eller på arbeidsplassen. Uansett hva det skulle gjelde, vil man under alle omstendigheter unngå at den bestemte gjenstanden eller dokumentet forsvinner eller blir ødelagt. Skulle man være så uheldig å bli utsatt for svindel via internettet, for eksempel hvor en ved en feiltagelse har oppgitt ens personlige adresse, er det viktig å forsikre seg om at svindleren ikke får utnytte dette.

 

Har en havnet i en slik kinkig situasjon hvor en har vært uforsiktig på nettet, og oppgitt personlig informasjon som kan brukes til å svindle en, er det særdeles viktig at en tenker over hva dette kan føre til.  Havner ens personlige informasjon i feil hender, kan dette føre til situasjoner, som for eksempel innbrudd.

Young man with glasses working on his notebook, with a fresh cup of coffee nice and early in the morning, getting the business out of the way nice and early in the day

 

For å forsikre at en har full oversikt over viktige gjenstander og papirer som , og også unngå at de forsvinner eller ødelegges, er det en svært viktig å oppbevare tingene på sikre plasser. Skulle boligen eller arbeidsplassen bli utsatt for innbrudd eller brann, vil det være en god idé å oppbevare gjenstander og dokumenter av spesiell signifikans eller affeksjonsverdi  i brannskap for å unngå at disse havner hos uønskede personer.

 

Denne typen brannsikre verdiskap egner seg til kontorer så vel som private boliger, og kan benyttes til å oppbevare objekter og dokumenter som man nødig vil skal ødelegges eller stjeles om uhellet skulle være ute.  Ved bruk av verdiskap med kodelås unngår en at personlig informasjon lekkes videre på nettet.

 

Med andre ord, så skal man trø varsomt når man ferdes på internett, fordi en kan aldri med 100% sikkerhet vite hvor opplysningene en oppgir havner hen. Derfor er det også særdeles viktig å ta visse forbehold, og skulle uhellet være ute kan man være sikker på at nettsvindlere ikke får tilgang til betydningsfulle dokumenter.