City-norge.no

Røyk og snus

Røyk og snus

Røyk og snus

I følge statistikk fra SSB har antall mennesker som røyker gått kraftig ned, særlig blant ungdommer. Derimot øker bruken av snus drastisk. Røyk og snus er avhengighetsskapende og produktene kommer med en rekke negative virkninger som grå hud, gule tenner, dårlig lukte- og smakssans samt en rekke andre helseplager. Undersøkelser gjort av ungdommer som røyker viser at de har større skolefravær, mer hodepine, hjerteklapp, søvnproblemer, lungebetennelse, stort forbruk av medisiner og muskelsmerter. Helseplagene forverres med alderen. Røyking går i tillegg utover dine medmennesker, men snusing påvirker kun brukerens egen helse.

Dårlig markedsføring av snusprodukter

Stortinget holder på å drøfte et lovforslag om standardisering av snus og andre tobakksprodukter. Informasjon om smak og styrke vil forsvinne fra etiketten. Snusprodusenten Swedish Match mener at standardisering vil få store konsekvenser. 500.000 nordmenn får ikke vite hva de kjøper i følge snusprodusent. Dagens snusere er ikke opptatt av farge, design og logo, men hva snusen inneholder, hvor sterk den er og hvilket selskap som har produsert den. Blir snusen standardisert vil all informasjonen bli borte. Det er ikke sant mener helsedepartementet. Helsedepartementet tror at mindre informasjon om snus og andre tobakksprodukter vil føre til at færre ungdommer vil kjøpe produktene.

Håper at færre ungdommer begynner

Helsedepartementet er ikke overrasket over at snusprodusenten jobber mot lovforslaget om standardiseringen av tobakksprodukter. Går lovforslaget igjennom håper de at rekrutteringen av ny tobakksbruk synker kraftig. Det vil få konsekvenser for tobakksprodusentene. Reklamering av tobakksprodukter må uansett endres grunnet EUs nye tobakksdirektiv. Swedish Match sier at målet med kampanjen deres ikke er å tjene mer penger eller få flere bruker. De vil bare at folk skal vite hva de legger under leppa. Snus og røyk er tross alt ikke noe helsekost og folk bør være oppmerksomme når de kjøper produktet. Helsedepartementet forteller at all informasjon vil stå på en egen nettside.